Historie sboru

Dobrovolný hasičský sbor byl v Ostroměři založen dne 3.6.1885.

O jeho založení se zasloužilo 12 zakládajících členů. Postupně se sbor rozrostl na 32 členů. Je to jeden z nejstarších spolků v obci. Prvním velitelem sboru byl mlynář Josef Kafka. Finanční prostředky na vybavení sboru technikou a veškerou činnost zabezpečovali hasiči formou dobrovolných sbírek, společnou prací a dále výtěžkem z divadelních představení. Z těchto prostředků sbor v r. 1888 zakoupil za 500 zlatých čtyřkolovou ruční stříkačku.

V roce 1895 si sbor zakoupil dvoukolovou stříkačku a o několik let později vůz pro mužstvo tažený koňmi. Stříkačka byla v r.1923 motorizována. Hasičský sbor se aktivně podílel na kulturní a společenské činnosti v místě. Od roku 1906 měl vlastní přenosné jeviště pro divadelní představení, které půjčoval ostatním spolkům. Pořádal každoročně plesy, zábavy k různým příležitostem a podílel se na ostatních společenských akcích. Pro spolkovou činnost využíval společenskou místnost v radnici a v místních hostincích. Divadlo bylo stabilně umístěno v hostinci u Horníků. Hasičská technika byla umístěna u p. Vobořila v centru obce. Prostory byly nevyhovující a proto se zvažovala výstavba zbrojnice. První zbrojnice byla zbudována na místě obecní váhy za celkovou cenu 9.149 Kč. Stavitelem byl Jindřich Bezvoda.

1-hasicarna

Materiál byl z části získán z původní váhy, ostatní materiál dodali jednotliví členové včetně písku, sáhoviny, cihel, pískovcových kvádrů a řeziva. Stavební plány vypracoval J. Michálek, obec vložila zálohu 1.500 Kč, ostatní finanční prostředky byly zapůjčeny a postupně spláceny. I v době výstavby členové pravidelně cvičili a zabezpečovali hašení požárů v obci i blízkém okolí. V období 1. světové války dochází k poklesu spolkové činnosti jako v ostatních spolcích v obci. Do roku 1928 jsou členy sboru pouze muži, zakládá se samaritánský sbor žen, který poskytoval první pomoc při požárech a nehodách. Aktivita sboru se posiluje, ve 30. letech se členové zůčastňují Všeslovanského sjezdu v Praze v počtu 24, z toho 6 mužů a 18 žen v krojích.

V roce 1935 sbor slaví 50. výročí založení . Předchází sjezd rodáků v hotelu U nádraží. 9. června 1935 v hostinci p. Adamce se koná valná hromada, odpoledne poplachové cvičení za účasti sborů z Holovous a Podhorního Újezda. Na slavnostním průvodu 6 dívek v bílých šatech neslo nový sborový prapor. Následovala matka praporu, obecní zastupitelstvo a občané obce. Prapor dodala f. Praporia v Jabloném n.Orlicí. Pořízen byl za 1.500 Kč díky darům matky praporu, kmoter, ministerstva vnitra a ostroměřských rodáků.

Do r. 1935 se členové zůčastnili 26 zásahů, z toho 12 v místě, 14 mimo obec. Ruční zmotorizovaná stříkačka byla málo výkonná, proto zakoupeno vozidlo Škoda R 6 a výkonné čerpadlo, které bylo upevněno před motor vozidla. Sbor pravidelně cvičil, vyjížděl k požárům, zúčastňoval se župních sjezdů a doplňoval výzbroj a výstroj.

V květnu 1938 několik členů povoláno k hájení hranic,následuje všeobecná mobilizace, kde odcházejí další činní členové. Následuje období „ Protektorátu Čechy a Morava“. Platí zákaz nošení stejnokroje,jízdy jen na povolení Oberlandrátu v Jičíně Hasičské znaky zakázány, dvojjazyčné nápisy. Majetek sboru přebírá obec. 10 členů sboru zapojeno do osvobozovacích bojů v květnu 1945, 8 ve strážní a pořádkové službě až do 9. května, kdy byla kapitulace německé armády.

Poválečné období

V roce 1949 po delší době proběhla valná hromada sboru. Zbrojnice z r. 1922 nestačí pro umístění techniky, autostříkačka je u p. Vobořila v garáži . V roce 1961 garáž převedena na obec a provedena rekonstrukce.

2-hasicarna

Obec pro hasiče získává požární vozidlo Tatra 805. a přívěsnou motorovou stříkačku PS 8. Hasičský speciál Škoda R 6 se stává nadbytečný a je odprodán obci Kněžice u Jičína. Dokončena rekonstrukce a vytvořeny dobré podmínky pro umístění požární techniky a spolkovou činnost. Rozvíjí se práce s mládeží, kde dominují Jar. Němec, Stanislav Mádle, Jaroslav Rychtera.

Rozvíjí se náročná preventivní činnost, která nese své ovoce. Sbor ze svých prostředků zakupuje pro práci s mládeží Aro-M 461. Sbor provádí úpravu bývalého lomu Jirkovy skály pro kulturní akce. Prostor slouží pro taneční zábavy, společenská posezení a je využíván dalšími organizacemi. V březnu 1981 obec získává A 30-DVS 12. Tatra 805 předána do Domoslavic, včetně stříkačky PS 8. V roce 1985 sbor organizuje 100. výročí založení. Koná se slavnostní průvod do sportovního areálu za základní školou. Následuje okrsková soutěž a ocenění členů.

Současnost

Další modernizace požární techniky vyžaduje odpovídající technické zázemí pro umístění této techniky. Obec nemá potřebný objekt a hledají se prostory pro novou zbrojnici. Po projektové přípravě a získání stavebního povolení zahájena stavba HZ na pozemcích p.č.97/2 ve středu obce. Hloubení základů začalo 19.4.1994 a 10.6.1995 v roce 110. výročí sboru zbrojnice slavnostně předána do užívání hasičům. Hz v pořadí již třetí má dvě parkovací koje pro cisterny, sklad PHM, dílnu,šatny, soc. zařízení pro potřeby CO a zasedací místnost pro 45 osob. Objekt postaven nákladem obce a okresního úřadu v hodnotě 3.014.000 Kč.

Současně byla zřízena jednotka SDH v počtu 19 členů, skládajíci se ze dvou družstev, velitele jednotky a dvou velitelů družstev. Technika jednotky: Avia A 30-DVS 12, Tatra 148- CAS 32, která byla převedena z letiště Kbely a repasována členy sboru. Královehradecký kraj přispěl z programu na obnovu techniky částkou 400.000 Kč. V současné době má jednotka k dispozici T 148- CAS 32, Avia A 3O-DVS- 12, Avia A 21 N + PPS 12 a nově také Ford Transit DA-L1Z. Do současné doby od r. 1938 hasiči vyjeli ke cca 150 požárům, z toho celá polovina mimo obec.

Zajištují čerpání studní a vody ze sklepů, asistují u dopravních nehod. Zvláštní pozornost si zaslouží přítomnost jednoho družstva jednotky s technikou v době záplav na Mělnicku v období od 19.8. do 30.8. 2002. Jednotka byla nasazena na likvidaci škod v oblasti Hořín, Vrbno, Lužec nad Vltavou. Jejich činnost byla oceněna krizovým štábem okresu Mělník, obcí Lužec n. Vltavou včetně poděkování místních rodin. V obci byla provedena humanitární sbírka a předána Červenému kříži v Jičíně. Sbor se v posledním desetiletí aktivně účastní požárních soutěží OSH i v místě, kde dociluje dobrých výsledků. Od roku 2002 v místě pořádá Memoriál Jaroslava Rychtery na počest dlouholetého aktivního velitele sboru . Za jeho působení byla druhá HZ rekonstruována, třetí nově vybudována. Založil družstvo žen, zajištoval aktivní soutěžní činnost a plánovitou práci s mládeží. Provádění represe a prevence bylo na vysoké úrovni.

Zakládající členové 3.6.1885:

Alois Erben, Václav Folprecht, František Goll, František Horník, Jan Jirko, Josef Kafka, Antonín Pulman, Josef Houf, Josef Štípek, Josef Votočka, Václav Vrabec.

Příslušnost do hasičských žup:

Do roku 1987 župa Novobydžovská č. 36, od r. 1898 župa Hořická č. 90 /nejstarší sbor v župě/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..